Denksport puzzels

Denksport puzzels

Een bijzondere groep denkspellen wordt gevormd door denksport puzzels. Duizenden jaren geleden werd er al gepuzzeld. Een van de eerste puzzels was een tangram, een Chinese puzzel, die uit zeven puzzelstukjes bestaat die allemaal moeten worden gebruikt: vijf rechthoekige, gelijkbenige rechthoeken van drie verschillenden grootten, een vierkant en een parallellogram. Met deze puzzelstukjes kan een groot aantal figuren worden gemaakt. Begin 19e eeuw werden deze denksport puzzels in Europa bekend, en nog altijd wordt er veel mee gepuzzeld.

Sudoku denksport puzzels

Vanaf 2003 heeft de denksport puzzel Sudoku stormenderhand Europa veroverd. Diverse kranten, ook in Nederland, hebben inmiddels hun eigen Sudoku. ‘Su’ betekent in het Japans getal en ‘doku’ betekent alleen. Het is dus een denksport puzzel waar je alleen cijfers voor nodig hebt. Hoewel de Japanse naam anders doet vermoeden, is de denksport puzzel Sudoku bedacht in de Verenigde Staten. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwamen daar de eerste Sudoku denksport puzzels op de markt, uitgegeven door een uitgeverij van puzzelbladen. Deze denksport puzzels waren nog geen succes; wie de Sudoku heeft bedacht is daardoor onbekend. In Japan sloegen de Sudoku denksport puzzels het eerst aan. Hier werden deze denksport puzzels een rage. Dit kwam doordat cijferpuzzels daar populairder zijn dan letterpuzzels: het Japanse schrift is voor uit letters bestaande denksport puzzels minder geschikt. Men het er over eens dat Leonhard Euler, een achttiende-eeuwse wiskundige, een inspiratiebron is geweest voor de bedenker van de Sudoku puzzel. Euler is namelijk de ontdekker van de magische vierkanten: vierkanten waarvan de som van de rijen en de kolommen steeds gelijk is. Dit is ook het geval bij een complete Sudoku denksport puzzel. Bovendien is bij een complete Sudoku puzzel ook de som van de negen blokken van drie bij drie steeds gelijk.