Denksport

Denksport

Denksport is een veelgehoorde term maar wat betekent het? De term denksport roept verwarring op doordat hij tegenstrijdig klinkt: terwijl sporten vanzelfsprekend geassocieerd wordt met lichaamsbeweging, wordt bij denken automatisch een verband gelegd met het menselijke brein. De twee termen ‘denken’ en ‘sporten’ in één woord samengevoegd te zien, lijkt dus nogal tegenstrijdig. Waarom is dan toch voor de term ‘denksport’ gekozen? Omdat het bij denksport om spellen gaat die een beroep doen op het denkvermogen van de speler, terwijl sport verwijst naar het wedstrijdelement van deze spellen.

Denksporttoernooien

Voor de meeste denksporten worden toernooien georganiseerd. Er bestaan ook toernooien waarin verschillende denksporten worden gecombineerd: de zogenoemde denksporttriatlons, waar wordt gewedijverd in de denksporten dammen, schaken en bridge. Daarentegen bestaan er ook spellen die wel worden beschouwd als denksport, maar die niet of nauwelijks worden beoefend in competitieverband. Voorbeelden van deze categorie denksporten zijn: Skat, Sudoku en Kakuru.

Denksport of denkspelletje?

Door critici worden denksporten regelmatig afgedaan als ‘denkspelletjes’. Er ontstaat regelmatig discussie over de definitie van de termen denkspelletje en denksport en de afgrenzing tussen deze begrippen. Zo maakte de International Federation of Poker enige tijd geleden bekend dat Poker voortaan officieel als denksport wordt beschouwd, terwijl het voordien als een denkspelletje werd gezien. In 2012 zal er tijdens de World Mind Sport Games dan ook voor het eerst gepokerd worden. In Nederland valt het denkspel Poker echter nog altijd onder de wet op de kansspelen. Ten slotte bestaan er ook spellen waarvan iedereen het er over eens is dat niet om een denksport, maar om een denkspelletje gaat. Voorbeelden zijn klassieke denkspelletjes als Yahtzee, Boter, kaas en eieren, en het nog altijd immens populaire denkspelletje Galgje. Maar ook valt denken aan nieuwere denkspelletjes, zoals Wie is het.